- åpner dører -

Aktivitet gir resultater

Apertors spesialfelt er gjennomføring av nysalgsprosesser. Fra den første tanken om ny kunde dukker opp, og om ønskelig helt frem til selve avtaleinngåelsen, kan vi drive prosessen.

Vi har flere års erfaring innenfor feltet. En rekke forskjellige selskaper har brukt oss gjennom flere år. Vi skaper aktivitet, dere får resultatet.

Sammen skaper vi resultater

Apertors mål er enkelt: å skaffe dere nye nye kunder og dermed økte inntekter. Alt vi gjør bygger opp under dette. 

Vi bidrar til at deres lykkes med nysalg og økt salg.  Vi gjør en forskjell i planlegging og gjennomføring av salgsprosessen; med å etablere kontakt på beslutningsnivå, med å spisse salgsbudskapet, med materiell og i selve salgsdialogen.

Vi tror folk med evne til å lytte, med menneskekunnskap og livserfaring er nyttige for å gjøre kundesamtaler om til meningsfylte og positive prosesser. Apertor består av slike mennesker.

Vi skaper aktivitet når dere trenger det

Apertor er et nettverk av erfarne og engasjerte konsulenter – alle med mer enn 20 års erfaring i marked- og salg. Vi lytter, tolker toneleiet i dialogen og foreslår prosess ut i fra dette. Vår erfaring og systematikken drar dere nytte av.

Dere får altså kompetent og erfaren arbeidskraft når det trengs – og slipper den permanente kostnad og risiko som ligger i faste langsiktige ansettelser.

Vi har oppdrag i mange bransjer – på fast basis eller som enkeltoppdrag. Dere velger samarbeidsform. 

Ta kontakt med oss i dag

Tlf: 67 123 456