- åpner dører -

Nye kunder gir økte inntekter

Apertors spesialfelt er gjennomføring av nysalgsprosesser. Fra den første tanken om ny kunde dukker opp, og om ønskelig helt frem til selve avtaleinngåelsen, kan vi drive prosessen.

Vi har flere års erfaring innenfor feltet. En rekke forskjellige selskaper har brukt oss gjennom flere år

Fellesnevnere for våre kunder

  • Hverdagen består av en mengde små og store ”branner som må slukkes”, nødvendige markeds- og salgsprosesser blir derfor vanskelig å gjennomføre.
  • Det kan være mangel på interne ressurser, eller tilgjengelig kompetanse for å initiere og drive salgsprosessene.
  • Salgsavdelingen er fullt opptatt med å betjene eksisterende kunder. Dermed har de ikke kapasitet til å fokusere på nye kunder.
  • Bedriften har ikke personell som kan dedikeres til markeds- og salgsprosessene.
  • Vekst er en viktig faktor, men uten ressurser, er det vanskelig å få til.

Vi ivaretar markeds- og salgsprosessene systematisk og metodisk!

For å etablere kontakt på beslutningstakernivå, anser våre kunder det som verdifullt å bruke Apertor. Vi er en strategisk samarbeidspartner som fremskaffer nye kunder og øker inntekter.

For å gjennomføre slike viktige prosesser er det hensiktsmessig og lønnsomt å ha en innleid konsulent fra Apertor. Konseptet gir våre kunder høy fleksibilitet, uten den permanente kostnad og risiko som ligger i faste og langsiktige ansettelser. Flere av våre kunder har brukt oss på fast basis i mange år.

Ta kontakt med oss i dag

Tlf: 67 123 456