Kurs og foredrag

  • Forberedelsene
  • Hva må til for å nå målet
  • Hvordan utvikle gode relasjoner
  • Hvordan få beslutningstagerens positive oppmerksomhet
  • Hvordan drive prosessen frem til den verdifulle avtaleinngåelsen

Cold calls

Nysalgsprosesser er krevende. Det er mange hindre og utfordringer på veien frem til det verdifulle håndtrykket som følger med en avtaleinngåelse.

For bedriften er det viktig å ha en kvalitetssikret liste av nye og potensielle kunder – for å dekke opp for det faktum at eksisterende kunder tidvis forsvinner. For kunder forsvinner, det være seg fusjoner, fisjoner, konkurser og et utall av andre årsaker.

Ved å være klar over utfordringene man møter i nysalgprosessene, blir det lettere å sette fokus på, og gjennomføre jobben. Apertor gir dine selgere opplæring i den kunsten nysalg er.

Vårt kurs

Kurset bygger på Apertors mangeårige erfaring av komplekse løsninger og nyvinninger og salg mot toppledere. Deltagerne får en systematisk gjennomgang av den metodikk vi selv bruker. Dette passer sammen med videre oppbygning og skolering som Solution Selling, SPIN, Huthwaite, og tilsvarende salgsmetodikk. Det er krydret med metaforer, selvopplevde og tidvis dyrekjøpte erfaringer.

Kurset skreddersys til ditt firmas unike behov og de produkter, tjenester og løsninger dere bringer til markedet.