Kurs og foredrag

Alle salgsprosesser, ikke minst nysalgsprosesser, er krevende. Det er mange hindre og utfordringer på veien frem til en avtaleinngåelse. Ved å være klar over disse blir det lettere å. få jobben gjort. vi har bidratt i slike prosesser i mer enn 20 år. Vi har gjort våre erfaringer, og vi har lært. Denne lærdommen vil vil dele.  

Apertor formidler sin kunnskap og sin erfaring også gjennom foredrag og kurs.

Fra "cold call" til mål

Den innledende telefonen kan være starten på en omfattende salgsprosess. Apertor gir opplæring i den kunsten nysalg er. Vi kommer blant annet inn på:

– Forberedelsene
– Hva må til for å nå målet
– Hvordan utvikle gode relasjoner
– Hvordan få beslutningstagerens positive oppmerksomhet
– Hvordan drive prosessen frem til den verdifulle avtaleinngåelsen

Et viktig arbeid er også å lage en kvalitetssikret liste av nye og mulige kunder for å dekke opp for at eksisterende kunder kan forsvinne på grunn av fusjoner, fisjoner, konkurser – og et utall av andre årsaker.

Våre erfaringer - din kunnskap

Kursene bygger på Apertors mangeårige erfaring av komplekse løsninger og nyvinninger – og salg mot toppledere. Deltagerne får en systematisk gjennomgang av den metodikk vi bruker.

Dette passer sammen med videre oppbygning og skolering som Solution Selling, SPIN, Huthwaite, og tilsvarende salgsmetodikk. Kurset er krydret med metaforer, selvopplevde (og tidvis dyrekjøpte) erfaringer.

Kurset skreddersys til ditt firmas unike behov og de produkter, tjenester og løsninger dere bringer til markedet.