Vi gjør ting annerledes

 • Vi gir ikke bare råd til deg som kunde om hvordan jobben kan gjøres, men gjennomfører også markeds- og salgsprosessene.
 • Vi bistår deres fagspesialister med å få løsningene ut på markedet. Og vi åpner dører! Når den gode kontakten er etablert på riktig nivå, og i rett fase, overlater vi gjerne prosessen til deres fagspesialister igjen.

Vi er tett på. Det forplikter.

 • Vi er ikke konsulentene "på utsiden", men blir en del av deres organisasjon - på deltid; og på kort eller lang sikt. Det forplikter.
 • Vi er opptatt av å bygge tillit og langsiktige relasjoner - og gjennomføre prosessene på en måte som deres kunder finner positivt også i fremtiden.

Ikke "tillegg til", men "del av"

 • Vi holder til i deres lokaler - og blir en del av miljøet.
 • Vi fremstår som en del av deres bedrift - i presentasjon og i kontaktinformasjon som e-post og telefon.

Derfor blir vi foretrukket

 • Vi kan være en midlertidig forsterkning.
 • Vi hjelper når det ikke er nok folk - eller folk med riktig kompetanse - på markeds- og salgsprosesser.
 • Vi kan øremerkes nye kunder der salgsavdelingen er opptatt med eksisterende kunder.
 • Vi kan benyttes noen dager per uke der det ikke er rom for en full salgsstilling.
 • Vi har kompetanse og erfaring med større og spesielle salgs- og forhandlingsprosesser.