creative-business-workers-using-laptop-PEAQKAL-min.jpg

Hvorfor velge Apertor?

Apertor er et nettverk av konsulenter hvor hver og én har mer enn 20 års erfaring med gjennomføring av markeds- og salgsprosesser – og fortsatt finner vi dette motiverende. Vi blir derfor en verdifull bidragsyter for våre kunder når det gjelder gjennomføring av prosesser og utvikling av interessevekkende materiell.

Mange års arbeidserfaring gir oss mulighet til å takle uforutsette utfordringer, dette gjør at vi skiller oss ut, og gir oss en ekstra verdi i de fleste situasjoner.

  • Vi er plassert i oppdragsgivers lokaler, og blir en del av miljøet i selskapet.

  • Vi fremstår som en del av bedriften med telefonnummer og mailadresse fra oppdragsgiver.

  • Ved at vi arbeider en til to dager i uken, gir det rom for en naturlig oppfølging og utvikling av kundene, uten å stresse og mase på disse.

  • Med vår lange erfaring er vi raskt oppe i produksjon.

  • Etter relativt kort tid kan vi vise til gode og verdifulle resultater.

  • Vi garanterer for at mulige kunder vil bli fulgt opp.

  • Vi er der for å kun gjøre den ene jobben – skaffe dere nye kunder.

Hva mener våre oppdragsgivere om oss?

Hverdagen er lastet med en mengde små og store caser som må håndteres umiddelbart. Markeds og salgsprosesser blir da gjerne utsatt, og nye utfordringer står for tur.

En av våre kunder fortalte oss om sin virkelighet:

“Jeg hadde bestemt at jeg skulle ta to telefoner ut hver dag pr. uke. Det skulle bli ti telefoner i ukem, ca. 40 telefoner i måneden. Det burde være helt overkommelig

Sannheten var at jeg i snitt fikk tatt maks fem til ti telefoner i måneden. Hverdagen var fylt opp med både interne og eksterne møter, møteforberedelser, personalsaker, reiser, messer og mange andre tidstyver.”

Uten at det er mange bedrifter som vil innrømme dette, er det mange som opplever hverdagen på denne måten.