creative-business-workers-using-laptop-PEAQKAL-min.jpg

Dette får dere hjelp med

STRATEGI: Vi avklarer i fellesskap hvordan Apertor skal brukes; å være døråpner og så overlate prosessen til dere – eller bistå i kontraktsforhandlinger frem til avtaleinngåelse.

“DEN RETTE”:: Vi jobber for å finne den riktige og reele forhandlingsparten og beslutningsparten dere bør møte.

SALGSDIALOG: Vi hjelper dere med å ha effektive og resultatorienterte møter med mulige kjøpere ved å bidra med strategiske råd- og med godt og interessevekkende materiell.

RELASJONSBYGGING: Vi ønsker å gjennomføre prosessene ved å bygge tillit, slik at det styrker forholdet mellom dere og kjøper på lang sikt.

Derfor bør dere velge oss

  • MENNESKENE: Dere får med folk på laget som kan “lese” hva som skjer i hele salgsprosessen, og som har erfaring, menneskekunnskap og psykologisk innsikt til å få prosessen i mål.
  • ERFARING: Dere får arbeidskraft som er raskt i praktisk produksjon og som også kan håndtere uforutsette utfordringer.
  • FLEKSIBILITET: Dere får kompetent og erfaren arbeidskraft når det trengs – og i det omfang dere vil.
  • ALLSIDIGHET: Vi har erfaring fra mange bransjer og med vidt forskjellige konsepter og løsninger.
  • SYSTEMATIKK: Vi ivaretar markeds- og salgsprosessene systematisk. Mulige kunder blir fulgt opp i en naturlig prosess uten stress eller mas for dem.
  • MERVERDI: Vi holder til i deres lokaler, og blir en del av det miljøet i selskapet. Vi bruker telefonnummer og mailadresse fra oppdragsgiver.

Hverdagen er lastet med en mengde små og store caser som må håndteres umiddelbart. Markeds og salgsprosesser blir da gjerne utsatt, og nye utfordringer står for tur – Her er et par eksempler på kundecaser;

  • En regional entrepenør arbeidet kun mot offentlig sektor. Nye eiere kom til; ønsket vekst og kontaktet Apertor. Vi bidro med vår kompetanse og systematikk. I løpet av syv år er omsetningen økt fra 80 til 250 millioner.
  • En leverandør innen regnskapsrapportering ønsket å selge til en nasjonal kursleverandør, der både eierskap, struktur og ledelse endret seg over noen hektiske år. Apertor holdt kontakt uten å mase i fem år. Resultatet ble en kontrakt i 100.000 kronersklassen.

En av våre kunder fortalte oss om sin virkelighet:

“Jeg hadde bestemt at jeg skulle ta to telefoner ut hver dag pr. uke. Det skulle bli ti telefoner i ukem, ca. 40 telefoner i måneden. Det burde være helt overkommelig

Sannheten var at jeg i snitt fikk tatt maks fem til ti telefoner i måneden. Hverdagen var fylt opp med både interne og eksterne møter, møteforberedelser, personalsaker, reiser, messer og mange andre tidstyver.”

Uten at det er mange bedrifter som vil innrømme dette, er det mange som opplever hverdagen på denne måten.