Gründers bakgrunn

Audun Olerud

Grunnleggeren, Audun Olerud, har arbeidet med salg og salgsledelse i 20 år – både i Norge og internasjonalt.
 
Gjennom hans lange og brede salgserfaring har han utviklet en unik teknikk og arbeidsmetode for å komme i kontakt med nye kunders beslutningstagere. Han er en utpreget “hunter”, men med tålmodighet og forståelse for at de store avtalene ikke kommer av seg selv.
 
I alle selskaper han har vært i, har han selv drevet frem og inngått avtaler med viktige fyrtårnkunder. Dette har igjen åpnet dører i andre selskaper. Han har vært med i flere selskapers oppstartsfase, som og disse har hatt behov for en lang, god og kvalifisert pipeline. Dette fordret en metodisk og systematisk bearbeiding, noe som har gitt meget gode resultater.
 
Han er Diplomøkonom (Bachelor) fra Norges Handelshøyskole (NHH),samt også studert ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Han har også gjennomført ulike internasjonalt anerkjente salgsskoleringer og har fra tidligere karriere en lang erfaring fra IT og økonomi i oljebransjen.

Partnere

Apertors spesiale er faktisk gjennomføring av nysalgsprosesser, fra den første tanken om at man skal ha en kunde og helt frem til selve avtaleinngåelsen, eller så langt som kunden ønsker at vi skal drive prosessen.  
 
Vi er erfarne på dette.  Mange selskaper i vidt forskjellige bransjer har brukt oss gjennom flere år.