Gründers bakgrunn

Audun Olerud

Apertors grunnlegger Audun Olerud, har arbeidet med salg og salgsledelse i 20 år – både i Norge og internasjonalt.
 
Han har utviklet en egen teknikk og arbeidsmetode for å komme i kontakt med nye kunders beslutningstagere. Audun er en utpreget “hunter”, men har også tålmodighet og forståelse for at de store avtalene ikke kommer av seg selv.
 
I alle selskaper han har vært i har han drevet frem – og inngått avtaler med viktige fyrtårnkunder. Dette har igjen åpnet dører i andre selskaper. Han har vært med i flere selskapers oppstartsfase, som har hatt behov for en lang, god og kvalifisert “pipeline”. Dette fordret en metodisk og systematisk bearbeiding, noe som har gitt meget gode resultater.
 
Audun Olerud er Diplomøkonom (Bachelor) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også studert ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, og har gjennomført ulike internasjonalt anerkjente salgsskoleringer. Han har en tidligere karriere fra IT og økonomi i oljebransjen.

Partnere

Apertors spesiale er faktisk gjennomføring av nysalgsprosesser, fra den første tanken om at man skal ha en kunde og helt frem til selve avtaleinngåelsen, eller så langt som kunden ønsker at vi skal drive prosessen.  
 
Vi er erfarne på dette.  Mange selskaper i vidt forskjellige bransjer har brukt oss gjennom flere år.